Pieniądz wolny od odsetek i inflacji

Pieniądz wolny od odsetek i inflacji

Margrit Kennedy, (2007)
Sprache: polski,


Książka niniejsza traktuje o sposobie, w jaki funkcjonuje pieniądz. Przedstawia ona przyczyny permanentnej fluktuacji jednej z najważniejszych dla nas wszystkich jedno- stek miary i objaśnia, dlaczego pieniądz nie tylko „utrzymuje świat w ruchu”, lecz jednocześnie wywołuje niszczycielskie kryzysy. Stara się ona wykazać, że ogromne zadłużenie krajów „trzeciego świata”, podobnie jak i zjawisko bezrobocia i degradacja środowiska naturalnego, produkcja broni i budowa elektrowni atomowych związane są z owym mechanizmem, który utrzymuje pieniądz w obiegu: to jest z mechanizmem powstawania odsetek (procentów) i ich pochodnej, czyli odsetek składanych (odsetek od odsetek). Od- setki, czyli tzw. procenty, to według amerykańskiego historyka ekonomii, Johna L. Kinga niewidzialna machina niszcząca działająca w tzw. gospodarkach wolnorynkowych.


Download PDF-File (2,5 MB)