PENGAR UTAN RÄNTA OCH INFLATION

PENGAR UTAN RÄNTA OCH INFLATION

Margrit Kennedy, (1993)
Sprache: svenska,


Vad får en kvinnlig arkitekt, stadsplanerare och ekolog, som har disputerat på ett arbete om "Offenüighet och internationella relationer", att skriva en bok öm pengar? För att kunna besvara denna fråga måste jag gå tillbaka till åren 1979 till1984, då jag inom ramen för Internationella byggutställningen (IBA) i Västberlin ledde forskningsarbetet inom områdena ekologi och energi. I samband med detta arbete var det för första gången möjligt att planera och utföra omfattande ekologiska projekt i det urbana rummet. Vi fick många inbjudningar att hålla föredrag i såväl Förbundsrepubliken som i utlandet. Våra arbeten rönte stor uppmärksamhet såväl i offentligheten som i fackkretsar men bemöttes också hela tiden med skepsis. Det vanligaste argumentet mot oss lydde: "Allt det här är mycket bra och viktigt, men oekonomiskt och kan i normalfallet inte betala sig." Nu betraktadejag inte våra idéers användbarhet bara ur akademisk synvinkel utan såg dem också som en fråga om överlevnad.


Download PDF-File (29,9 MB)