DET NYE PENGESYSTEMET

DET NYE PENGESYSTEMET

Margrit Kennedy, (1991)
Sprache: norsk,


Vi lever i en tid da den vestlige økonomiske modellen ser ut til å komme inn og fylle det «økonomiske tomrommet» som har oppstått i Øst-Europa. Den vestlige modellen er regnet for å være langt mer effektiv enn den marxistiske. Likevel er det nettopp det vestlige systemet som har bidratt mest til de globale miljøproblemene, slik som drivhuseffekten, nedhogging av regnskoger, forørkning •m.m.


Download PDF-File (16,2 MB)