ПАРИТЕ БЕЗ ЛИХВИ и ИНФЛАЦИЯ

ПАРИТЕ БЕЗ ЛИХВИ и ИНФЛАЦИЯ

Margrit Kennedy, (2011)
Sprache: български,


Парите са тази мярка, с която се изразяват по-голяма част от икономическите концепции. Икономистите се ползват от тях точно така, както търговците от килограмите, а архитектите - от метрите. Обаче рядко се подлага на анализ принципа на тяхното функцио­ ниране или се предприемат опити за изясняване, защо за разлика от метъра или килограма, те не представляват постоянна мерна единица, а почти ежедневно променят своята стойност.


Download PDF-File (11,7 MB)