ЛИХВАТА – РАК НА ОБЩЕСТВОТО

ЛИХВАТА - РАК НА ОБЩЕСТВОТО

Margrit Kennedy, (2006)
Sprache: български,


Вместо предговор Уважаеми читатели, Вие държите в ръцете си пета» та книга от поредицата "Библиоте­ ка Анастасия" на издателска къща "Новата цивилизация". Нашето из­ дателство благодари на изтъкнатия последовател и радетел за биоло­ гично и екоземеделие Владимир Богданов, който си направи труда да събере сборник от статии и ма­ териали, и по този начин да запоз­ наем нашите читатели с най-голе­ мия проблем на обществото.


Download PDF-File (24,3 MB)