ЛИХВАТА – РАКЛА ОБЩЕСТВОТО

ЛИХВАТА - РАКЛА ОБЩЕСТВОТО

Margrit Kennedy, (2011)
Sprache: български,


Парите са тази мярка, с която се изразява по-голяма част от икономическите концепции. Икономистите се ползват от тях точно така, както търговците от ки­ лограмите, а архитектите - от метрите. Обаче рядко се подлага на анализ принципът на тяхното функци­ ониране или се предприемат опити за изясняване на въпроса, защо за разлика от метъра или килограм те не представляват постоянна мерна единица, а почти ежедневно променят своята стойност.


Download PDF-File (21,1 MB)